ADMIN 2022. 11. 29.
 일출 ⊙ 일상의 아침(자작시)
글쓴이: 永漢   날짜: 2007.03.20. 12:30:45   조회: 871   추천: 405   글쓴이IP: 211.246.8.3
일출 ⊙ 일상의 아침         


- 언제 : 2007.3.20 (화)
- 날씨 : 대체로 맑음 
- 출근길 동서고가

- 사진+시

 
 
 
일상의 아침
 
-김영한
 
 

떠오르는 태양은 무서운 지휘자이다.


그의 지휘에 따라 도시는 깊은 잠에서 막 깨어나고,

어둠의 이불을 걷는다.


그의 손끝이 스치면 세상 만물은

황금빛으로 변하고


그 것을 쫓는 인간들은

거미줄 같은 길을 따라 물결을 이룬다.


기실 일상의 도도한 물결은

모두 태양의 손짓이다.


월,화,수,목,금,금,금..

내일도 태양은 분명히 길을 따르도록

토끼몰이 놀이를 할 것이다.

 
                                     
2007.3.20 동서고가 출근길의 일출 단상
 
                                                                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
달리는 바람처럼, 흐르는 물처럼
어진 산처럼,방랑의 은빛 달처럼
 
風/流/山/行                                  
 
글쓴이:  암호:  댓글:  
LIST  VOTE MODIFY DELETE WRITE  

전체글 목록 2022. 11. 29.  전체글: 317  방문수: 697
알림 하일라이트 사진  永漢 2005.02.15.18050*
317 삼릉,통도사   永漢 2011.04.04.1415542
316 팔공산 암자   永漢 2011.03.15.1724641
315 경주,포항   永漢 2011.02.22.1178597
314 경주 동남산   永漢 2011.02.14.1222567
313 솥발산   永漢 2011.01.31.1206574
RELOAD WRITE
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ▶ 64