ADMIN 2022. 10. 06.
 산
글쓴이: 永漢   날짜: 2008.08.12. 23:48:08   조회: 1014   추천: 415   글쓴이IP: 59.21.2.204
- 사진을 위한 시,시를 위한 사진
- 언제 : 2008.8.10
- 날 씨: 구름
- 오도산


 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


달리는 바람처럼, 흐르는 물처럼
어진 산처럼,방랑의 은빛 달처럼

風/流/山/行

글쓴이:  암호:  댓글:  
LIST  VOTE MODIFY DELETE WRITE  

전체글 목록 2022. 10. 06.  전체글: 317  방문수: 697
알림 하일라이트 사진  永漢 2005.02.15.17816*
222 노동당사   永漢 2008.08.18.1097518
221 향원정   永漢 2008.08.18.959415
220 산   永漢 2008.08.12.1014415
219 고향 산하   永漢 2008.08.12.973443
218 그댄 어느 하늘의 꿈이었는가   永漢 2008.08.09.1106531
RELOAD WRITE
 1 ◀ [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 20  ▶ 64