ADMIN 2022. 08. 10.
 단절
글쓴이: 永漢   날짜: 2009.02.10. 16:27:47   조회: 816   추천: 440   글쓴이IP: 211.109.121.34

단절


- 사진을 위한 시,시를 위한 사진
- 2009.2.8
- 맑음
- 대관령 삼양목장
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


달리는 바람처럼, 흐르는 물처럼
어진 산처럼,방랑의 은빛 달처럼

風/流/山/行

글쓴이:  암호:  댓글:  
LIST  VOTE MODIFY DELETE WRITE  

전체글 목록 2022. 08. 10.  전체글: 317  방문수: 697
알림 하일라이트 사진  永漢 2005.02.15.17544*
247 연습 [2]  永漢 2009.03.08.808409
246 산수화(山水畵)   永漢 2009.02.24.820410
245 우리 둘이   永漢 2009.02.18.810429
244 빛과 그림자의 속살   永漢 2009.02.18.806418
243 단절   永漢 2009.02.10.816440
RELOAD WRITE
 1 ◀ [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] [19] [20]  ▶ 64