ADMIN 2023. 06. 08.
 연습
글쓴이: 永漢   날짜: 2009.03.08. 07:49:59   조회: 875   추천: 427   글쓴이IP: 123.212.80.123

연습


- 사진을 위한 시,시를 위한 사진
- 2009.3.7
- 맑음
- 아파트

 

 

 

 

 

 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


달리는 바람처럼, 흐르는 물처럼
어진 산처럼,방랑의 은빛 달처럼

風/流/山/行

- 김영광 : 직접 쓴 것입니까?
- 永漢 : 간간이 시간 날때 휙휙 써봅니다.
글쓴이:  암호:  댓글:  
LIST  VOTE MODIFY DELETE WRITE  

전체글 목록 2023. 06. 08.  전체글: 317  방문수: 697
알림 하일라이트 사진  永漢 2005.02.15.18776*
247 연습 [2]  永漢 2009.03.08.875427
246 산수화(山水畵)   永漢 2009.02.24.889439
245 우리 둘이   永漢 2009.02.18.873446
244 빛과 그림자의 속살   永漢 2009.02.18.871444
243 단절   永漢 2009.02.10.889467
RELOAD WRITE
 1 ◀ [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] [19] [20]  ▶ 64