ADMIN 2024. 06. 24.
 초당(草堂) 한 채
글쓴이: 永漢   날짜: 2009.04.28. 22:37:12   조회: 1137   추천: 569   글쓴이IP: 110.11.59.161

초당(草堂) 한 채


- 사진을 위한 시,시를 위한 사진
- 2009.4.25
- 흐림
- 덕숭산

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


달리는 바람처럼, 흐르는 물처럼
어진 산처럼,방랑의 은빛 달처럼

風/流/山/行

글쓴이:  암호:  댓글:  
LIST  VOTE MODIFY DELETE WRITE  

전체글 목록 2024. 06. 24.  전체글: 317  방문수: 697
알림 하일라이트 사진  永漢 2005.02.15.19700*
257 조망   永漢 2009.04.28.1249648
256 초당(草堂) 한 채   永漢 2009.04.28.1137569
255 인생사,사랑화원   永漢 2009.04.28.963526
254 행복의 조명   永漢 2009.04.28.995595
253 소나무   永漢 2009.04.28.1008528
RELOAD WRITE
 1 ◀ [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ▶ 64