ADMIN 2024. 06. 24.
 팔공산 암자
글쓴이: 永漢   날짜: 2011.03.15. 10:23:21   조회: 1969   추천: 750   글쓴이IP: 211.109.121.37

팔공산 암자


- 2011.3.12

- 날씨:대체로 맑음,박무
- 영천 팔공산

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


달리는 바람처럼, 흐르는 물처럼
어진 산처럼,방랑의 은빛 달처럼

風/流/山/行

글쓴이:  암호:  댓글:  
LIST  VOTE MODIFY DELETE WRITE  

전체글 목록 2024. 06. 24.  전체글: 317  방문수: 697
알림 하일라이트 사진  永漢 2005.02.15.19699*
317 삼릉,통도사   永漢 2011.04.04.1641655
316 팔공산 암자   永漢 2011.03.15.1969750
315 경주,포항   永漢 2011.02.22.1401701
314 경주 동남산   永漢 2011.02.14.1454668
313 솥발산   永漢 2011.01.31.1460681
RELOAD WRITE
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ▶ 64